گێچەڵە گەورەکان وەرزی 1

گێچەڵە گەورەکان وەرزی 1

بەرهەمی: | ساڵی بەرهەمهێنان:

شیکاری:

ئەم زنجیرە درامایه به دەرهێنانی بورزو نیک نەژاد له 26 بەشی 40 خولەک سازکراوه.ئەم زنجیرەدرامایه ، زنجیرەیەکی ملۆدرام وتەنزه.