لەژێر باڵەکانی کاسپیەن دا

لەژێر باڵەکانی کاسپیەن دا

بەرهەمی: | ساڵی بەرهەمهێنان:

شیکاری:

ھەمەچەشنە بوونی ژینگەو گیان لە بەرانی دارستان و گۆماوەکانی قەراخی دەریای خەزەر لەم بەڵگەفیلمەدا پیشان دراوە. دەرھێنەر بابەکی مەجیدی