تامی بەهار

تامی بەهار

بەرهەمی: | ساڵی بەرهەمهێنان:

شیکاری:

ئەم بەڵگە فیلمە وێڕای بەسەرکردنەوەی چەندین شار ، بینەران لە گەڵ موسیقا و شیرنیەکانی ھەر ناوچەیەک ئاشنا دەکات .