هەتەڵ مەتەڵ هەلامە

هەتەڵ مەتەڵ هەلامە

بەرهەمی: |

شیکاری:

هەتەڵ مەتەڵ هەلامە بۆ ساڵانێکی زۆر هاوڕێی منداڵان بە تایبەت لە هەرێمی کوردستان بووە و زۆرێک لە منداڵان بیرەوەری خۆشیان لە بەسەرهاتەکانی نازکۆڵ و خرتۆڵ و شنە خان هەیە