Memûrê Birêkirinê

Memûrê Birêkirinê

Welat: | Sala Berhemanînê:

Şirove:

Bêyî ti nêrînekê Nêrîn