Fîlma Sînemayî Jiyana Taybetî Ya Emîr

Fîlma Sînemayî Jiyana Taybetî Ya Emîr

Welat: | Sala Berhemanînê:

Şirove:

Bêyî ti nêrînekê Nêrîn