Banûya Serayê

Banûya Serayê

Welat: | Sala Berhemanînê:

Şirove:

Balûya Serayê melodrameke evîndarane di qonaxeke dîrokê ya serdema Qeceran da şirove dike û di vê pêvajoyê da bûyera herî girîng a siyasî yanî terorkirina Nasir el-Dîn Şah ji aliyê Mîrza Rezayê Kirmanî jî tê hilêxistin. Di serdema desthilatdariya Nasir el-Dîn Şah da, Erselan Mîrza dibe evîndarê keçekê, lê pirsgirêk ji cihekî dest pê dibe ku tayfe û derdorên Erselan Mîrza û Fexr ul-Zemanê di kîn û dijminatiyeka kevn da ne.

Bêyî ti nêrînekê Nêrîn