فیلمی سینەمایی پۆڵی سێی بێ

فیلمی سینەمایی پۆڵی سێی بێ

بەرهەمی: | ساڵی بەرهەمهێنان:

شیکاری:

ئەم درامایه باسی کاردانەوەی منداڵانی قوتابخانەیێک دەکات له بەرامبەر هاتنی مامۆستایێکی تازه به ناوی ڕەبێعی.