فیلمی سینەمایی ژیانی تایبەتیی ئەمیر

فیلمی سینەمایی ژیانی تایبەتیی ئەمیر

بەرهەمی: | ساڵی بەرهەمهێنان:

شیکاری:

فیلمی سینەمایی ژیانی تایبەتیی ئەمیر چیرۆکی ئەوینی کۆنی بیھروز بەرامبەر بە سودابەیە، سودابە بە لاڕێ دا د ەڕوات و لە ڕاستەڕێگای ژیان دەترازێ، کەچی بیھروز ھێشتاش ھەر خۆشی دەوێ، ھەتا سەرەنجام….