کوڕە ئەندازیار وەرزی 2

کوڕە ئەندازیار وەرزی 2

بەرهەمی: | ساڵی بەرهەمهێنان:

شیکاری:

وەرزی دوھەمی ئەم زنجیرە درامایە باسی تافی تازەلاویی جەواد ( کەسایەتی سەرەکیی ) و کێشە و گرفتەکانی تازەلاویی ئەو و خوێندنی ئەو دەکات ..

ئاڵقەکان: